ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   27/3/2015

   Οικονομική αιμορραγία του ΕΟΠΥΥ απο τον ΕΚΠΥ

Οι ασάφειες στρέφουν μεγάλο αριθμόασφαλισμένων στα κέντρα αποκατάστασης, για θεραπείες οι οποίες θα μπορούσαν ναεκτελεστούν με απείρως χαμηλότερο κόστος από τους φυσικοθεραπευτές. Θεραπευτικέςπράξεις αξίας 15 ευρώ, κοστολογούνται στον ΕΟΠΥΥ από 70 έως 150 ευρώ και σεπολλές περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος καλείται να βάλει το χέρι στην τσέπη.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ, κ. Γεώργιος Μπάκας αναφέρει ότι: «Η αλλαγή του Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ είχεδρομολογηθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία γνώριζε τοπλήθος των προβληματικών διατάξεων, ενώ για τις αλλαγές είχαν γνωμοδοτήσει καιθεσμικοί φορείς, όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)». Σημειώνει δεότι : «Η διαδικασία αυτή “πάγωσε”  δύο μήνες πριν από τις εκλογές, ενώ δεν είναιβέβαιο εάν η παρούσα πολιτική ηγεσία έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα».

Το Κ.Δ.Σ. του ΠΣΦ τονίζει ότι όσοδιαρκεί η εκκρεμότητα, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να “αιμορραγεί” οικονομικά – μέσωτης προκλητής ζήτησης – σε μία περίοδο που απαιτείται σύνεση και απόλυτη λογικήστη δαπάνη και του τελευταίου ευρώ. Καθίσταται έτσι σαφές, ότι η βελτιωμένηέκδοση του ΕΚΠΥ πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα.

Η υπάρχουσα κατάσταση επιδεινώνεται καιαπό την απουσία θεραπευτικών πρωτοκόλλων, με βάση τα οποία θα χορηγούνται οιθεραπείες. Είναι, δηλαδή, στη διακριτική ευχέρεια του γιατρού να ζητήσει απότον ασφαλισμένο θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης, η οποία μπορεί να παρασχεθείαπό φυσικοθεραπευτή με ελάχιστο κόστος.

Ο Πανελλήνιος ΣύλλογοςΦυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι όπως είναι σήμερα διαμορφωμένη η κατάσταση, ηπροκλητή ζήτηση θα συνεχίσει να υφίσταται σε βάρος των οικονομικών τουΟργανισμού και των ασφαλισμένων! Σε μία εποχή που οι Έλληνες πολίτες υποφέρουν,δεν είναι δυνατό να καλούνται να πληρώνουν από την τσέπη τους για παροχές πουμπορούν να έχουν δωρεάν από τον ΕΟΠΥΥ.

Το ΚΔΣ του ΠΣΦ καλεί τη νέα πολιτική ηγεσίαπρέπει να “τρέξει” τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να μπει τέλος στηνκατασπατάληση πολύτιμων πόρων.