ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   2/2/2015

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

Ταχ Δ/νση: Αριστοτέλους 17

Αθήνα,    21-01-2015

Αρ.Πρωτ.Γ4β/Γ.Π.4474

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ταχ.Κώδικας: 101 87 Τηλέφωνο:2132161610 Fax: 2105237651 E-mail: dey@yyka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειαςεξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2015- Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις»

 

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Έχονταςυπόψη:

1. τις διατάξεις:

α. του Π.Δ. 6/2000 (ΦΕΚ 8, Α)«Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου», όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ72/2006 (ΦΕΚ 73, Α)

β. του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173, Α)»Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»

2. Τα από 22-12-2014, 23-12-2014 και15-01-2015 έγγραφα των Εθνικού και ΚαποδιστριακούΠανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Πατρών και Αριστοτελείου ΠανεπιστημίουΘεσ/νίκης, αντίστοιχα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A) Ορίζουμε τις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτησηΒεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου ως ακολούθως:

1) Στην Αθήνα την 27 Φεβρουαρίου 2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΠανεπιστημίουΑθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

2) Στη Θεσσαλονίκη την 20 Φεβρουαρίου2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 9:00 -15:00 για ταπροφορικά και τα γραπτά, στην αίθουσα Σεμιναρίων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣστο δεύτερο όροφο των κτιρίων των Τμημάτων Βιολογίας/Φαρμακευτικής.

3) Στην Πάτρα την 13 Φεβρουαρίου 2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ στο ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, (πίσω από το κτίριο της Ιατρικής), στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου

Β) Ορίζουμε προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2015, από 20- 01-­2015 έως και 05- 02- 2015.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και διαβιβάζονται από αυτές στις Γενικές Δ/νσεις Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών στις έδρες των οποίων λειτουργούν Φαρμακευτικές Σχολές (Αθηνών -Θεσσαλονίκης - Πατρών).