ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   9/10/2014

   Ανάκληση εμβολίων Meningitec

Ανάκλησηπαρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Meningitec Suspension for injection σε προγεμισμένη σύριγγα.

Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι ανακλήθηκαν οι κάτωθιπαρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος Meningitec, λόγω ύπαρξης σωματιδίων οξειδίου του σιδήρου στις προγεμισμένεςσύριγγες (υπ. αριθμ.84865/3-10-2014 απόφαση Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ).

Αρ. παρτίδας

Ημ. Λήξης

G96207

09/2014

G80253

09/2014

G76682

09/2014

H06769

11/2014

H36188

02/2015

J13349

-

 

Η παραπάνω ανάκληση έχει αναρτηθεί στηνιστοσελίδα του ΕΟΦ στις 3/10/2014, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία απόσυρσηςτου εμβολίου από την αγορά και έχει ενημερωθεί η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμίααναφορά από επαγγελματία υγείας για παρουσία σωματιδίων σε εμβόλιο MENINGITEC και δεν έχει καταγραφεί καμία ανεπιθύμητη ενέργεια από τη χρήση  του προϊόντος. 

Eφιστάται η προσοχή των καταναλωτών που έχουν στηνκατοχή τους εμβόλιο Meningitec με τα παραπάνωχαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο φαρμακείο.

Για προληπτικούς λόγους, ο ΕΟΦ παρακαλείτους παιδιάτρους να πραγματοποιούν οπτικό έλεγχο όλων των εμβολίων πριν τη χορήγησή τους.