ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   24/6/2014

   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΥΚΑ

Αθήνα  24/6/2014

 

 

Προς

Τους συναδέλφους πουεκλέχθηκαν ως μέλη του ΔΣ του ΠΦΣ

στις εκλογές της 14ης.6.2014

 

Συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε βρίσκεται σεεξέλιξη η συζήτηση μεταξύ Κυβέρνησης και Τρόικας σχετικά με την υλοποίησηδέσμης προαπαιτούμενων αποφάσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η μείωση τουποσοστού κέρδους μας και τα σημεία διάθεσης των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.

Η συγκυρία που έχει σχέση μετην ύπαρξη διοικητικού κενού στη λειτουργία και εκπροσώπηση του ΠΦΣ, δυστυχώς δημιουργεί πρόβλημαθεσμικής παρέμβασης μας στα δρώμενα.

Από την άλλη όμως πλευράείναι προφανές ότι τα συζητούμενα θέματα είναι ύψιστης σημασίας για τον κλάδο.

Για τον λόγο αυτό προτείνω εάνσυμφωνείτε, να ζητήσουμε συνάντηση εντός της εβδομάδας  με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υγείας,αντιλαμβανόμενοι ότι η συνάντηση θα είναι άτυπη μεν, ουσιαστική δε.

Εκτίμηση μου δε είναι ότικαι για την μη μείωση του ποσοστού κέρδους και για την αποκλειστικήδιάθεση των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ από τα φαρμακεία, ο κλάδος έχει ενιαία άποψη, την οποίαπρέπει  να καταθέσουμε στη νέα ηγεσία τουΥπουργείου Υγείας πριν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με την Τρόικα.

Παρακαλώ εάν υπάρχουνδιαφωνίες επί της πρότασης αυτής, επικοινωνήστε μαζί μου.

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ