ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   3/2/2014

   Παρέμβαση ΠΦΣ στο ΣτΕ για το θέμα της δίμηνης πίσ
Ο Π.Φ.Σ. άσκησε σήμερα δια της νομικής του υπηρεσίας, παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εναντίον των φαρμακευτικών εταιρειών "NOVARTIS", "ΡΟΣ" και MERCK", οι οποίες αιτούνται την ακύρωση της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν ΔΥΓ3(α)/οικ.97018 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄ 2719/8.10.2012). Η εν λόγω διάταξη αφορά την υποχρέωση των παρασκευαστών, συσκευαστών και εισαγωγέων να παρέχουν στα φαρμακεία, φαρμακέμπορους και συνεταιρισμούς πίστωση, διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών.
Ο Π.Φ.Σ. ανέφερε ότι η εν λόγω διάταξη είναι κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς επιτρέπει στα φαρμακεία να έχουν την οικονομική δυνατότητα - σε αυτήν τη δυσχερή για την χώρα οικονομική συγκυρία - να προμηθεύονται φάρμακα για να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι πλέον βέβαιο ότι τα φαρμακεία θα αδυνατούσαν να προμηθευτούν φάρμακα, καθώς δεν θα είχαν τη σχετική οικονομική ρευστότητα ένεκα της καθυστέρησης εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξοφλήσεως των υποχρεώσεών του. 
Η συζήτηση της παρέμβασης του Π.Φ.Σ. και των αιτήσεων ακυρώσεως των ανωτέρω εταιρειών θα λάβει χώρα στις 11.02.2014 ενώπιον του Δ΄ Τμήματος.