ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   30/12/2013

   ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΥΤΕΚΩ ΔΕΗ

Aθήνα, 30/12/2013


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνάδελφοι,

Μετά  την τελευταίες  τηλεφωνικές  επικοινωνίες που είχαμε με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ και τα ΠΕΚΑ της χώρας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

-   Ορισμένα φαρμακεία τα οποία έχουν υποβάλλει ατομικά τις συνταγές τους στο ΤΑΥΤΕΚΩ, δεν έχουν προβεί  στη απαραίτητη  διαδικασία πιστοποίησης  που  τους έχει ζητηθεί (βλ. επισυναπτόμενες οδηγίες).

Θα  πρέπει να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να πληρωθούν.


-     Όσον αφορά στα φαρμακεία  που κατέθεσαν τις συνταγές τους μέσω συλλόγων  και εφόσον οι σύλλογοι έχουν ολοκληρώσει τα ζητούμενα (συγκέντρωση και αποστολή  των   απαραίτητων  δικαιολογητικών  στα αντίστοιχα ΠΕΚΑ  δηλ. πιστωτικά σημειώματα, υπεύθυνες  δηλώσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες),  οι Περιφερειακές Διευθύνσεις σταδιακά ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εξόφλησης τους.

            Όσοι φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν συγκεντρώσει και αποστείλει τα προαναφερόμενα                 δικαιολογητικά, θα πληρωθούν τις επόμενες ημέρες.

Μέχρι αυτή τη στιγμή  οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με τα ΠΕΚΑ:

1.      Έχουν προβεί στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 15 φαρμακευτικών συλλόγων

2.   Για τους υπόλοιπους συλλόγους   η διαδικασία είναι, είτε στην φάση της έγκρισης του  επιτροπικού  εντάλματος από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, είτε στη φάση της έκδοσης  των επιμέρους εντολών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ