ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   26/11/2013

   Ανοιχτή Επιστολή Φαρμακοποιών

Προςτους αξιότιμους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο

 

Κυρίεςκαι Κύριοι Βουλευτές,

Μεμεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την επικείμενη ψήφιση νομοσχεδίου που προβλέπειεκ νέου μειώσεις τιμών στα φάρμακα, ειδικά στα γενόσημα και θα θέλαμε να σαςεπισημάνουμε τα παρακάτω:

1.Γιατί κάθε φορά που αναζητούνται τρόποι περιστολής της δημόσιας φαρμακευτικήςδαπάνης, η πολιτική εξαντλείται στην τιμολόγηση των φαρμάκων, ειδικά τωνγενοσήμων;

2.Αν το πρόβλημα ήταν οι υψηλές τιμές των φαρμάκων (πράγμα αδύνατο, καθώς υπολογίζονταιμε βάση το  μέσο όρο των 3 χαμηλότερωντιμών στην Ευρώπη) μετά από τόσες υποτιμήσεις και αμέτρητα δελτία τιμών, γιατίεξακολουθεί να υφίσταται θέμα δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Μήπως φταίει κάτιάλλο;

3.Σκοπεύει να πάρει μέτρα η πολιτεία για την πάταξη της προκλητής ζήτησης και τηςυπεσυνταγογράφησης, που για εμάς είναι οι κυριότερες αιτίες που αιμορραγούν ταασφαλιστικά ταμεία και διογκώνεται η δαπάνη;

4.Το όποιο προσδοκώμενο ταμειακό όφελος από τη δυναμική τιμολόγηση των γενοσήμων,αλλά και από την δυνατότητα που παρέχεται στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας(ΚΑΚ) να ζητούν χαμηλότερη τιμή για τα φάρμακά τους, δεν μπορεί νααντισταθμίσει το διακύβευμα που είναι μια πιθανή κατάρρευση της ΕλληνικήςΦαρμακοβιομηχανίας. Έχει γίνει κάποια μελέτη προς αυτή την κατεύθυνση ήκινούμαστε κατά διαίσθηση;

5.Δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη μια πολιτική στον τομέα του φαρμάκου ότανπιάνεται ένας οικονομικός στόχος αλλά με βαρύ πλήγμα στους τομείς τηςοικονομίας και της απασχόλησης. Με τα επικείμενα μέτρα θα χαθούν χιλιάδεςθέσεις εργασίας από τα φαρμακεία και την Ελληνική φαρμακοβιομηχανία καιταυτόχρονα θα μειωθούν τα έσοδα των κρατικών ταμείων από εργοδοτικές εισφορές,ΦΠΑ, φορολογία, χαράτσια καθώς δεν θα καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις πουοδηγούνται σε λουκέτο εξαιτίας της ψήφισης τέτοιων νόμων.

6.Πολλά νησιά και αγροτικές περιοχές της περιφέρειας έχουν ήδη μείνει χωρίς τομοναδικό τους φαρμακείο, εξαιτίας των άστοχων χειρισμών στον τομέα του φαρμάκου.Πώς είναι δυνατόν να μπορέσουμε να αποσβέσουμε αλλεπάλληλες υποτιμήσειςεμπορεύματος αλλά και μείωση ποσοστού κέρδους χωρίς κάποιο φορολογικό αντισταθμιστικόμέτρο;

7.Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πολίτες που σας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, θαμείνουν χωρίς πρόσβαση στο φάρμακο καθώς οι αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης τωνφαρμάκων, αλλά και οι φήμες για εκ νέου μείωση του ποσοστού κέρδους τωνφαρμακοποιών, καθιστούν μαθηματικά βέβαιο το λουκέτο σε χιλιάδες φαρμακεία.

8.Θεωρείτε ότι η αναστολή της λειτουργίας φαρμακείων που εξυπηρετούν ορεινές, νησιωτικέςκαι παραμεθόριες περιοχές και που λειτουργούν ουσιαστικά ως κέντρα παροχήςπρωτοβάθμιας περίθαλψης, είναι απλά μια ακόμη συνέπεια της οικονομικής κρίσης καιότι είναι ίσης βαρύτητας με οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης;

9.Η δυναμική τιμολόγηση που πρόκειται να εφαρμοσθεί, ενδέχεται να δημιουργήσειμονοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά του φαρμάκου, αφού πολλοί παραγωγοί και ΚΑΚγενοσήμων θα σταματήσουν τη διάθεση των σκευασμάτων τους στη χώρα, μη μπορώνταςνα αντέξουν τον άνισο ανταγωνισμό. Θα σας είναι γνωστό το γεγονός ότι οιμονοπωλιακές καταστάσεις προμηθευτών στα νοσοκομεία ευθύνονται για τιςελλείψεις, καθώς αρχικά έδωσαν την χαμηλότερη προσφορά, ωστόσο στην πράξη δενμπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να εφοδιάσουν εγκαίρως τις μονάδεςυγείας.

10.Ασφαλώς γνωρίζετε ότι η χώρα μας αποτελεί σημείο αναφοράς για τον  καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για άλλες 19χώρες παγκοσμίως. Γνωρίζετε επίσης ότι οι συνεχείς μειώσεις τιμών ευθύνονταιγια τις ελλείψεις και τις αποσύρσεις σκευασμάτων από τη χώρας μας. Έχετε αναλογισθείπόσο περισσότερο θα οξυνθεί το πρόβλημα με τις νέες υποτιμήσεις, καθώς εκτόςαπό τις αποσύρσεις θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα των παράλληλωνεξαγωγών; Επιπρόσθετα οι ΚΑΚ, οι χονδρέμποροι αλλά και οι φαρμακοποιοί, υπό τονφόβο της επερχόμενης μείωσης των τιμών, θα ελαχιστοποιήσουν τα αποθέματά τουςτο επόμενο διάστημα με άμεσες συνέπειες στη ποιότητα της παρεχόμενηςφαρμακευτικής περίθαλψης.

11.Κατά πόσο είναι ασφαλές για τη δημόσια υγεία το γεγονός ότι η δημόσιαφαρμακευτική δαπάνη ορίζεται ως το 1% του ΑΕΠ τη στιγμή που αυτό έχει χάσει τηντελευταία πενταετία πάνω από το 20% της αρχικής του τιμής; Δεν θα έπρεπε ναυπάρχει ένα κατώτατο όριο ασφαλείας που να εγγυάται την ασφαλή δημόσια υγεία; Στιςχώρες της ΕΕ που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, το ΑΕΠ είναι σαφώς υψηλότερο από τοδικό μας. Για παράδειγμα, η κατά κεφαλή δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στη χώραμας έχει ολισθήσει στα 214 ευρώ ενώ το 2014 (με 2 δις δαπάνη) θα πέσει στα 178,όταν η αντίστοιχη στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι στα 320 ευρώ!! Με τα μέτρα που πρόκειταινα ψηφιστούν δεν είναι δυνατό να ανέβει το ΑΕΠ, αφού δέχεται ένα καίριο πλήγμα ηελληνική φαρμακοβιομηχανία που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνεςανάπτυξης, εξαγωγών και απασχόλησης. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε πρόσφαταδημοσιευμένη έρευνα του ΙΟΒΕ τονίστηκε ότι για κάθε 1000 ευρώ που δαπανώνταιγια αγορά ελληνικών φαρμάκων το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 3420 ευρώ! Άραγε πόσο περισσότεροθα πέσει το ΑΕΠ από μια ενδεχόμενη κατάρρευση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίαςκαι, σαν ντόμινο, πόσο θα παρασύρει αυτό εκ νέου τη μείωση της δημόσιαςφαρμακευτικής δαπάνης;

 

Θαπρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να σταματήσει αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι σύμφωνα με τοοποίο οι μειώσεις τιμών γίνονται προς όφελος του ασθενή! Δεν πείθει ΚΑΝΕΝΑΝ!!Οι χρονίως πάσχοντες γνωρίζουν πολύ καλά πόσο περισσότερο έχει επιβαρυνθεί οοικογενειακός τους προϋπολογισμός για τις δαπάνες υγείας τα τελευταία 4 χρόνια.Ο μέσος όρος συμμετοχής από 12% έχει εκτοξευθεί  στο 26% με τάση να ανέλθει. Ενδεικτικά σαςαναφέρουμε ότι για ευρείας διάθεσης αντιπηκτικό φάρμακο το οποίο το 2008κοστολογούνταν στα 63,36 ευρώ, ο ασθενής κατέβαλλε για συμμετοχή 6,34 ευρώ, ενώσήμερα με την λιανική τιμή του να έχει κατρακυλήσει στα 27,33 ο ασθενήςπληρώνει 11,11 ευρώ!! Δηλαδή μετά από μείωση της τάξης του 60%, η τσέπη τουασφαλισμένου όχι μόνο δεν επωφελήθηκε, αλλά τουναντίον διπλασιάστηκε σχεδόν ησυμμετοχή που καταβάλλει!!

Παράλληλα,οι ασφαλισμένοι βιώνουν συχνά τον Γολγοθά ανεύρεσης του φαρμάκου τους, καθώςαναγκάζονται πολλές φορές να επισκέπτονται διαφορετικά φαρμακεία, εξαιτίας τωνπρωτοφανών ελλείψεων την τελευταία τετραετία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσειςασθενών που τους τροποποιήθηκε η φαρμακευτική αγωγή εξαιτίας των αποσύρσεων καιτων ελλείψεων. Συνεπώς, όλη η κοινωνία γνωρίζει την αλήθεια που κρύβεται πίσωαπό τις συνεχείς μειώσεις τιμών αλλά και τους κινδύνους που κυοφορούνται.

Θεωρούμεότι το επίμαχο νομοσχέδιο αποτελεί την ταφόπλακα όχι μόνον της ελληνικήςφαρμακοβιομηχανίες αλλά και χιλιάδων φαρμακείων με ανυπολόγιστες συνέπειες γιατο σύνολο της οικονομίας, της απασχόλησης και της δημόσια υγείας και σαςκαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας κατά την ψήφιση του Νόμου, όλα όσα σαςπαραθέσαμε αναλυτικά.

 

Με εκτίμηση

Γιάννης Γκορτσίλας, Πρόεδρος Φ.Σ.Καρδίτσας

Διονύσης Ευγενίδης, Γραμματέας Φ.Σ.Θεσσαλονίκης

Ελένη Τριανταφυλλίδου, Αντιπρόσωποςστον Π.Φ.Σ. από τον Φ.Σ. Έβρου