ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  

   ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

 Ήταν να το παρουσιάσειο πρωθυπουργός, είναι έτοιμο το πρόγραμμα για 50.000 ασφαλισμένους φτωχούς όπουθα παίρνουν δωρεάν τα φάρμακά τους από φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ, είναι έτοιμα 4φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ στην Αθήνα και θέλω εδώ να ευχαριστήσω πραγματικά τουςφαρμακοποιούς για την συμφωνία τους σε αυτό το πρόγραμμα , όπως βεβαίως τιςβιομηχανίες όπου δίνουν τα φάρμακά τους , ιδιαίτερα τους ελληνικές για αυτό τοπρόγραμμα.

Τίποτε κύριε υπουργέ δεν θυμίζει την εικόνα του οργανισμού σεσχέση με όταν ήρθα. Σήμερα όλοι οι γιατροί συνταγογραφούν ηλεκτρονικά. Στονυπολογιστής σας θα μπορείτε να βλέπετε κάθε ώρα ποιος γιατρός γράφει τι, είτεφάρμακο είτε διαγνωστική εξέταση. Από τον υπολογιστή του γραφείου σας θαμπορείτε να βλέπετε κάθε ώρα ποιο διαγνωστικό κέντρο εκτελεί ποια διαγνωστικήεξέταση και το κινητό και το τηλέφωνο του ασφαλισμένου που κάνει την εξέταση.

Από σήμερα που παραλάβατε, στον υπολογιστή σας θα βλέπετε τατιμολόγια που τόσα χρόνια μαζεύονταν στα ασφαλιστικά ταμεία συσσωρευμένα στουςσάκους και δεν μπορούσαν να γίνουν εκκαθαρίσεις , να τακτοποιηθούν ταληξιπρόθεσμα , θα τα βλέπετε σε ψηφιακή μορφή ώστε να μπορούν να γίνουν οι εκκαθαρίσειςτου μέλλοντος.

Σήμερα τα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά, έχουν ταινίαγνησιότητας υδατογραφημένες που κόβει την σπατάλη στο χώρο αυτό. Πρέπει ναξέρετε ότι θα μπορείτε από το γραφείο σας να έχετε την πορεία του κάθε κουτιού φαρμάκουπου βρίσκεται στην Ελλάδα και πάνω από όλα ποτέ δεν θα ασπρίσουν τα μαλλιά σας όπως άσπρισαν τα δικά μας, όπωςόταν ήρθαμε δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τιμές φαρμάκων γιατί δεν είχε σύστημα τιμολόγησηςφαρμάκων το υπουργείο.

Τώρα πλέον έχει σύστημα, παρατηρητήριο τιμών της Ε. επιτροπήςκαι ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να βγάζει τις τιμές των φαρμάκων. Δεν έχει νόημανα σας πω πόσο μεγάλες είναι οι ευθύνες σας και βεβαίως ότι θα τα καταφέρετεόπως τα καταφέρατε στη ζωή σας κι εσείς και οι συνάδελφοί μου , βουλευτές κ.ΑντώνηςΜπέζας και η κ.Ζέτα Μακρή.

Ήθελα πριν κλείσω να ευχαριστήσω τους θεσμικούς στο χώρο τηςυγείας που συνεργαστήκαμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα σε αυτή τηδύσκολη περίοδο με πολλές μνημονιακές υποχρεώσεις. Μόνο στο χώρο της ευθύνηςτου ΕΟΠΠΥ και του φαρμάκου είχα πάνω από 52 μνημονιακές υποχρεώσεις, οι οποίεςστο σύνολό τους σε ποσοστό 90% είχαν ολοκληρωθεί και διευθετηθεί .

Και μια σειρά εργαλείων που πρώτη φορά βλέπουμε όπως ταθεραπευτικά πρωτόκολλα θα είστε εσείς ο υπουργός που θα ανακοινώσει μια σειράθεραπευτικά πρωτόκολλα.

 Και μάλιστα θα ήθελανπω ότι στηρίξαμε τους θεσμικούς . Ότι για τους φαρμακοποιούς για παράδειγμα,στη νέα προγραμματική συμφωνία που θα έχουμε σε λίγες μέρες δεν θα έχει για το2013 την δέσμευση του να μειωθεί το ποσοστό κέρδους  των φαρμακοποιών μέχρι το 2015. Μεταφέρθηκεαργότερα και θα το ξανασυζητήσουμε.