ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   7/5/2013

   Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Το νέο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου τωνφαρμακευτικών προϊόντων παρουσίασε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μ.Σαλμάς και ο πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Γ. Τούντας.

 Ο ΕΟΦ με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογήςπαρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων, είναιπαρών σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής, από την εισαγωγή ή παραγωγή ενόςφαρμάκου έως και την αγορά του στο φαρμακείο από τον πολίτη.

Οιταινίες γνησιότητας παράγονται από τον ΕΟΦ και προσφέρονται στις φαρμακευτικέςεταιρίες κατόπιν παραγγελίας. Κάθε ταινία γνησιότητας είναι μοναδική καικαθορίζει ένα μόνο προϊόν και συσκευασία.

Πλέονοι φαρμακευτικές εταιρίες καταχωρούν στη ηλεκτρονική εφαρμογή σε πραγματικόχρόνο (πριν την έξοδο από την αποθήκη) τον μοναδικό σειριακό αριθμό της κάθεταινίας γνησιότητας και το προϊόν και τη συσκευασία που την επικολλούνε.Παράλληλα δηλώνουν τον τελικό προορισμό της συσκευασίας: προς φαρμακαποθήκη,προς φαρμακείο, προς φαρμακείο νοσοκομείου, προς εξαγωγή. Τέλος δηλώνουν καιτους μοναδικούς αριθμούς ταινιών γνησιότητας που δεν επικολλήθηκαν ωςελαττωματικές. Κατ’ αναλογία, οι φαρμακαποθήκες δηλώνουν με τη σειρά τους τιςταινίες γνησιότητας των συσκευασιών εκείνων που προορίζονται για παράλληληεξαγωγή.

Μεαυτή τη διαδικασία πλέον ο ΕΟΦ έχει γνώση κάθε συσκευασίας φαρμάκου πουκυκλοφορεί στην ελληνική αγορά και ελέγχει τη νομιμότητα και εγκυρότητα τουφαρμάκου που αγοράζει ο καταναλωτής, μέσω του συστήματος της ΗλεκτρονικήςΣυνταγογράφησης. Με αυτόν τον τρόπο εκμηδενίζεται ο κίνδυνος κυκλοφορίαςψευδεπίγραφων άρα και επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία προϊόντων.

Πολύσημαντικό όμως είναι και το γεγονός ότι δεν είναι πλέον δυνατή η επικόλλησηταινιών γνησιότητας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί πάνω σε άλλη συνταγή, πουδυστυχώς ήταν συχνό φαινόμενο.

Ηηλεκτρονική διαδικασία δεν ελέγχει μόνο αλλά και παρακολουθεί εικοσιτέσσεριςώρες το εικοσιτετράωρο την ελληνική αγορά σε πανελλαδικό επίπεδο ώστε νααποφεύγεται η έλλειψη φαρμάκων και να είναι δυνατή η έγκαιρη διαπίστωσηεπιδημιολογικών φαινόμενων. Το νέο σύστημα θα είναι σε θέση να ελέγχει περίτους 2,5 δισεκατομμύρια κωδικούς.

Ο Αναπληρωτής ΥπουργόςΥγείας κ Σαλμάς προέβη στην ακόλουθη δήλωση :

“Η Ελλάδα από ουραγός σε θέματαμηχανογράφησης και ελέγχου στο φάρμακο, καθίσταται παράδειγμα προς μίμηση απόάλλες χώρες, στον τρόπο που παρακολουθείται πλέον η διαδρομή του κάθε κουτιούφαρμάκου. Είμαστε αποφασισμένοι και αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να τα αλλάξουμεόλα. Φαινόμενα διπλής χρέωσης φαρμάκων και ταινίες γνησιότητας ελεύθερες, θααποτελούν θλιβερό παρελθόν”.

O Πρόεδρος του ΕΟΦ κ Τούντας ,προέβη στην ακόλουθη δήλωση

«Σήμερα πραγματικά , όπως είπε ουπουργός, είναι μια ιστορική μέρα για το φάρμακο στην Ελλάδα. Εφαρμόζουμε γιαπρώτη φορά, όχι μόνο στην Ευρώπη , αλλά σε όλο τον κόσμο, ένα σύστημαηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των φαρμάκων που κυκλοφορούν, έτσι ώστε να μηνμπορεί να υπάρχει καμία παράνομη χρήση ταινίας γνησιότητας, να ξέρουμε ταφάρμακα από τις εταιρείες , τις αποθήκες και τα φαρμακεία που καταναλώνονται, να παρακολουθούμε τις ελλείψεις και ναπαρεμβαίνουμε άμεσα. 

Ένα έργο πολύ σημαντικό που τοσκεφτήκαμε και το σχεδιάσαμε το τελευταίο διάστημα στον ΕΟΦ και χάρη στον ΑναπληρωτήΥπουργό κ Σαλμά, στην συντονιστική του και την δυναμική του παρέμβαση στο να επιλύσουμε τεχνικά θέματα με την ΗΔΙΚΑ,  μπορέσαμε και το φέραμε αυτό το έργοσήμερα  σε πραγματοποιήσιμη  πλέον φάση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τονΑναπληρωτή Υπουργό κ. Σαλμά  για τηνυποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή του στο σημαντικό αυτό  ιστορικό έργο, τους συνεργάτες μας στον ΕΟΦ,τον κ. Στασινόπουλο και τον κ. Κουκοβίνο καθώς και την ΗΔΙΚΑ τον κ. Χάλαρη και τους συνεργάτες του, που συνέβαλανστο να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις δύο αυτές δημόσιες υπηρεσίες,  και να προσφέρουμε αυτό το πολύ σημαντικόέργο στον ελληνικό λαό» .