ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
   18/12/2013

   O ηλεκτρονικός κόσμος του iDoctor απο τη NOVARTIS

H Novartis Hellas σας προσκαλεί να γνωρίσετε τον ηλεκτρονικό κόσμο του iDoctor.gr

 

Γνωστή για την έμφασηπου δίνει στην Καινοτομία, την Έρευνα και την Ανάπτυξη, η Novartis Hellas ενσωματώνει τα τρίααυτά χαρακτηριστικά στο iDoctor.gr, το νέο δικτυακό τόπο αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας.

 

Χάρη στη σύγχρονη καιλιτή σχεδίασή του, το iDoctor.gr φιλοδοξεί να γίνει ο καλύτεροςσυνεργάτης του Έλληνα γιατρού και φαρμακοποιού, που θέλει να είναιενημερωμένος για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στο χώρο της Υγείας.

 

Με ένα click ο επαγγελματίας υγείας αποκτά πρόσβαση:

-σε επιστημονικά νέα από έγκυρες πηγές όπως το Medscape, ο ΣΦΕΕ, ο ΙΣΑ, ο ΕΟΦ κ.α.,

-στην Ιατρική Νομοθεσία, μέσα από μια διαρκώςανανεώσιμη λίστα Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ),

-σε πληροφορίες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, μέσω ενόςκαταλόγου φορέων που παρέχουν CMEs ανά ιατρική ειδικότητα,

-στο Εθνικό Συνταγολόγιο του ΕθνικούΟργανισμού Φαρμάκων,

-στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, μεχρηστικές πληροφορίες για την ορθή χρήση της,

καθώς και σε έναν πλήρη Κατάλογο Συνεδρίων (διεθνών καιεγχωρίων), κατηγοριοποιημένο ανά ειδικότητα, τόπο και ημερομηνία διεξαγωγής(και δικτυακό τόπο εφόσον αυτός είναι διαθέσιμος).

 

Επιπλέον, το iDoctor.gr διαθέτει Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη,με επιστημονικά βιβλία και περιοδικά που καλύπτουν την ανάγκη κάθε ιατρικήςειδικότητας για διαρκή επιμόρφωση.

 

Αλλά, οι δυνατότητες τουiDoctor.gr δε σταματούν στην παροχή ενημέρωσης και γνώσης. Η εφαρμογή iDocit δίνει τη δυνατότητα online συζήτησης μεταξύ των μελών του iDoctor.gr, με στόχο τη δημιουργία γόνιμου διαλόγου.

 

Τέλος, μέσω του iDoctor.gr γιατροί και φαρμακοποιοί αποκτούν εύκολη πρόσβαση σε μια λίστα άλλωνυπηρεσιών, όπως οι Εφημερίες Νοσοκομείωνκαι Φαρμακείων, σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας, αλλά καιόλους τους προϊοντικούς τόπους της Novartis Hellas

 

Επικαιροποιημένη ενημέρωση και διαδραστική επικοινωνία

Αναφερόμενος στηδημιουργία του iDoctor.gr, ο Διευθυντής Επικοινωνίας καιΕταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Novartis Hellas, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, εξηγεί ότι «η εταιρεία μας έπειτα από συνεχή επικοινωνία και διάλογο μετους επαγγελματίες υγείας διαπίστωσε ότι υπήρχε σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης σεθέματα πολιτικής και οικονομικών της υγείας. Οι νομοθεσίες αλλάζουν συνέχεια,νέα μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής θεσπίζονται και εισάγονται νέες πρακτικές,όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η καθημερινότητα των γιατρών, όλων τωνειδικοτήτων, αλλάζει ραγδαία και προέκυψε η ανάγκη για συνεχή και σφαιρικήενημέρωση  σε τρέχοντα ζητήματα υγείας.

Η Novartis Hellas απαντώντας σε αυτή τηβασική ανάγκη δημιούργησε το iDoctor.gr, ένα σύγχρονο ιστότοπο που πηγαίνει έναβήμα πιο πέρα την κλασική ιατρική ενημέρωση, παρέχοντας τη δυνατότητα τηςσυνεχώς επικαιροποιημένης ενημέρωσης πάνω σε αυτά τα θέματα, όπως επίσης καιτης διαδραστικής επικοινωνίας των γιατρών μεταξύ τους.»

 

Ηθική στήριξη στον λειτουργό Υγείας

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου(ΠΙΣ), Μιχαήλ Βλασταράκος,ικανοποιημένος από την καινοτόμο πρωτοβουλία της Novartis Hellas, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι «ο νέος δικτυακός τόπος της Novartis Hellas θα προσφέρει

επιστημονική καιαξιόπιστη πληροφόρηση για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος των λειτουργών Υγείας.

Ειδικά σε μία εποχή,κατά την οποία το ιατρικό σώμα βάλλεται και απαξιώνεται συστηματικά από τηνΠολιτεία, πρωτοβουλίες που προάγουν την επιστημονικότητα,προωθούν την καινοτομία και αναβαθμίζουντην κατάρτιση του ιατρικούλειτουργήματος, είναι για εμάς μία έμπρακτη ηθική στήριξη για τη συνέχιση τωνπροσπαθειών μας.

Προσπαθειών, που δενείναι άλλες, από έναν αγώνα για τη διασφάλιση της ύπαρξης και της πρόσβασης τωνασθενών σε ένα αξιοπρεπές και πλήρες δημόσιο σύστημα υγείας αλλά και για τηνεπανατοποθέτηση της ιατρικής κοινότητας στη θέση που της αξίζει – τουλειτουργού της Υγείας της χώρας. Καλή επιτυχία στο iDoctor και τη Novartis Hellas».