ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
   22/10/2012

   Η ΑΠΝΟΙΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Αθήνα 16/10/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ένας στους τέσσερις οδηγούς ταξί της πρωτεύουσαςεκτιμήθηκε ως υψηλού κινδύνου πάσχων από Σύνδρομο Απνοιών στον Ύπνο (ΣΑΥ) πουαποτελεί την συχνότερη οργανική αιτία ημερήσιας υπνηλίας. Τα παραπάνωανησυχητικά αποτελέσματα προέρχονται από μελέτη που διενεργήθηκε σε δείγμα 840οδηγών ταξί.

Από αυτούς οι 230 , ποσοστό 27,4% εκτιμήθηκαν ως άτομαυψηλού κινδύνου και 49 ποσοστό 21% υποβλήθηκαν σε πλήρη έλεγχο στην ΜονάδαΜελέτης Ύπνου. Η σημασία του συνδρόμου σε αυτοκινητιστές πολύωρης καικαθημερινής εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού επιβάλλει την περαιτέρωδιερεύνηση.

Στο θέμα αυτό όπως και σε άλλα ενδιαφέροντα θέματα πουκαλύπτουν όλο το αντικείμενο της πνευμονολογίας, θα γίνει εκτενής αναφορά απόκαταξιωμένους επιστήμονες στην διάρκεια του21ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 18μέχρι τις 21 Οκτωβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Από τις εργασίες του συνεδρίου παρουσιάζει ιδιαίτεροενδιαφέρον μια μελέτη από το νοσοκομείο «Φλέμιγκ» που έδειξε μικρή εμβολιαστικήσυνείδηση για το εμβόλιο της γρίπης μεταξύ του Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.Αιτίες είναι ο φόβος των παρενεργειών, η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότηταςκαι η μη αναγνώριση της γρίπης ως σοβαρής νοσηρότητας.  Άλλη μελέτη από το νομό Ξάνθης έδειξε ότι το30% περίπου νέων σπουδαστών είχαν θετική δερμοαντίδραση Mantoux. Αυτό το υψηλόποσοστό αποδόθηκε στην πληθυσμιακή ιδιομορφία της περιοχής. Άλλη σημαντικήμελέτη εκτιμά το μέσο μηνιαίο κόστος θεραπείας της φυματίωσης που είναι 50 €.Εάν ο ίδιος ασθενής αναπτύξει ανθεκτικότητα το ίδιο κόστος ανέρχεται περίπου σε3000 €. Χρειάζεται επομένως ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση όλων των μορφώνφυματίωσης με ενίσχυση των υποδομών κυρίως για την πρόληψη, την έγκαιρηδιάγνωση και βέβαια την ελεγχόμενη θεραπεία. 

Σε μια άλλη εργασία φάνηκε ότι ο συχνότερος ιστολογικόςτύπος καρκίνου πνεύμονος στις γυναίκες είναι το αδενοκαρκίνωμα. Όσο οι γυναίκες αυξάνουν την καπνισματική τους συνήθειαστη χώρα μας θα έχουμε δυστυχώς τα επόμενα χρόνια αύξηση των νεοπλασιών.Έκπληξη προκαλεί μια άλλη μελέτη που έδειξε ότι ο 1 στους 3 περίπου ασθενείς μεδιαγνωσμένο καρκίνο πνεύμονος συνεχίζει να καπνίζει, μειώνοντας τον αριθμό τωντσιγάρων περίπου στο ?. Το κάπνισμα είναι εκτός από ισχυρή εξάρτηση και ασθένειαπου χρειάζεται θεραπευτική αντιμετώπιση και βέβαια πρόληψη.  Άλλη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών έδειξεότι η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου για 10 λεπτά επέφερε σημαντικές βλαβερέςσυνέπειες στους εξετασθέντες τόσο στα συμπτώματα όσο και στους δείκτεςφλεγμονής.

ΗΧ.Α.Π.

 

Σε μια μελέτη επιδημιολογική μελέτη για τη ΧρόνιαΑποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) που έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κατεγράφησαν6000 περίπου ασθενείς με ΧΑΠ. Από αυτούς το 70% ήταν άνδρες και το 55% απόαυτούς ανήκε στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Οι μισοί είχαν αρτηριακή υπέρταση ενώ ο ένας στους πέντε σακχαρώδηδιαβήτη.  Επομένως η ΧΑΠ δεν είναι μίαήπια νόσος αλλά μια συστηματική νόσος με πολλές συνοσηρότητες.  Στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι η βαρύτητα τηςνόσου, το πολυετές ιστορικό και η ύπαρξη συνοδών συμπτωμάτων επηρεάζουνσημαντικά τον αριθμό των παροξύνσεων, τις ημέρες νοσηλείας και τις ημέρεςαπουσίας από την εργασία.  Οι ασθενείς μεΧΑΠ περιγράφουν τα συμπτώματα της νόσου σύμφωνα σε μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτηως «φλέγματα», «λαχάνιασμα», «βήχα», «δυσκολία στο ανέβασμα σκάλας»,«ανηφόρα».  Όλες αυτές οι λέξεις πουχρησιμοποιούν οι ασθενείς σχετίζονται με τον περιορισμό των δραστηριοτήτων τουςστην πρωτοβάθμια περίθαλψη.  ΟΠνευμονολόγος είναι επίσης απαραίτητος και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείαςαφού διαχειρίζεται χρόνιες παθήσεις όπως το άσθμα και η ΧΑΠ με μεγάλη νοσηρότητακαι θνησιμότητα και που η πρώιμη διάγνωση καθορίζει την πρόγνωσή τους.

Προσυνεδριακή εκδήλωση που συνδιοργανώνεται με τοΠανεπιστήμιο Αθηνών στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, στις 8 τοβραδυ, είναι αφιερωμένη στη σχέση φυματίωσης και πολιτισμού.  Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου στις 18 Οκτωβρίου είναι ο καθηγητής Γλωσσολογίας του ΠανεπιστημίουΑθηνών κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης ο οποίος θα μιλήσει με θέμα«Πνευμονολογικοί όροι: η ιστορία και η τύχη τους σε νεοελληνικά λεξικά».

Επίσης εκθέματα του Μουσείου του Νοσοκομείου «Σωτηρία» θαβρίσκονται στο χώρο του Συνεδρίου για να θυμίζουν σε όλους τους Πνευμονολόγουςτην Ιστορία της ειδικότητας.  Για εφέτοςπαρά την οικονομική κρίση θα απονεμηθούν επτά ερευνητικές υποτροφίες 15.000 € ηκαθεμία και άλλες επτά εκπαιδευτικές για τη μετεκπαίδευση νέων ειδικώνπνευμονολόγων σε κέντρα του εσωτερικού.

Όπως τόνισε οκαθηγητής και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Κ.Ι.Γουργουλιάνης, στο συνέδριο αυτό νοσοκομειακοί, πανεπιστημιακοί, κλινικοί,ερευνητές, συνάδελφοι των ασφαλιστικών ταμείων, ιδιώτες από όλη τη χώρα θαανταλλάξουν απόψεις και θα δώσουν την ευκαιρία στην Ελληνική ΠνευμονολογικήΕταιρεία να συνεχίσει το εκπαιδευτικό της έργο και να υποστηρίξει τηνερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.