ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
   5/7/2013

   ΤΑ ΜΗΣΥΦΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Την ανάγκη μιας συνολικής καιμακρόπνοης λύσης που θα επιτρέψει στον κλάδο των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) να συμβάλει άμεσα και ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίαςοφελώντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος του ΣυνδέσμουΕταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, Βασίλης Σερέτης, μιλώντας στο πλαίσιο τουΣυνεδρίου Pharma & Health τηνΠέμπτη, 4 Ιουλίου 2013.

 

Συμμετέχοντας στην ενότητα «Ηαγορά των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων: Προβλήματα, προκλήσεις καιπροοπτικές», ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΧ επισήμανε τις στρεβλώσεις που απορρέουναπό το παρόν καθεστώς επιβεβλημένης διατίμησης και αποτελούν τροχοπέδη στην απελευθέρωσηφαρμακευτικών επενδύσεων στερώντας από την ελληνική οικονομία σημαντικάαναπτυξιακά οφέλη και επιβαρύνοντας με περιττές δαπάνες το εξασθενημένο ΕθνικόΣύστημα Υγείας.

 

Ειδικότερα, ο κ. Σερέτηςεπεσήμανε ότι η σταδιακή απελευθέρωση της διατίμησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε συνδυασμόμε τη διεύρυνση της λίστας φαρμάκων στην κατηγορία αυτή θα απελευθερώσειπαραγωγικές επενδύσεις από τον κλάδο των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. διπλασιάζοντας το μέγεθοςτης αγοράς από τα 260 εκατ. Ευρώ σήμερα σε πλέον των 462 εκατ. Ευρώ το 2017 καιτης διαφημιστικής δαπάνης. Όπως εξήγησε, η απελευθέρωση της διατίμησης τηςσυγκεκριμένης κατηγορίας φαρμάκων, η διεύρυνση της λίστας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και ηεισαγωγή νέων φαρμάκων στην αγορά θα επιτρέψει να:

 

  • Δοθούν κίνητρα για αναβάθμιση και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
  • Δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
  • Αποσυμφορηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας
  • Μείωση δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων
  • Ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα
  • Υπερδιπλασιαστεί η διαφημιστική δαπάνη των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στα ΜΜΕ

 

Στο περιθώριο του Συνεδρίου οΑντιπρόεδρος του ΕΦΕΧ δήλωσε: «Ο κλάδος των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. έχει εξαιρετικέςπροοπτικές για να συμβάλει ουσιαστικά και βιώσιμα στην ανάπτυξη της ελληνικήςοικονομίας και τον εξορθολογισμό της υγειονομικής δαπάνης, ωστόσο βρίσκεταικαθηλωμένος εξαιτίας του υφιστάμενου πλαισίου ρύθμισης που διέπει τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.Η απελευθέρωση της διατίμησής τους πρέπει να αξιοποιηθεί τώρα που αναζητούμελύσεις στον τομέα της Υγείας και να μην επιτρέψουμε η ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη.»