ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
   10/6/2013

   ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΣΥΦΑ

Τα αναπτυξιακά οφέλη που μπορεί να προσφέρει άμεσα στην ελληνική οικονομία και στοσύστημα υγείας ο κλάδος των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) παρουσίασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, ΓεράσιμοςΚοσμάτος, στο πλαίσιο τουσυνεδρίου "Shaping the Future of Healthcare in Greece" των FinancialTimes την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013.

 

Συμμετέχοντας στηνενότητα του συνεδρίου για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παραμένουνανεκμετάλλευτες στον κλάδο της Υγείας, ο πρόεδρος του ΕΦΕΧ επισήμανε ότι ημεταρρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου που διέπει τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με σταδιακήαπελευθέρωση της διατίμησης της κατηγορίας σχεδόν θα διπλασιάσει σε βάθος4ετίας το μέγεθος της αγοράς από τα 260 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα σε περισσότερααπό 462 εκατ. Ευρώ το 2017.

 

Παρουσιάζοντας τιςεκτιμήσεις του κλάδου ως συνέπεια της απελευθέρωσης της διατίμησης τωνΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., της διεύρυνσης της λίστας φαρμάκων στην κατηγορία αυτή και τηςεισαγωγής νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά, αναφέρθηκε στα οφέλη που θαεπιφέρουν τόσο στην αγορά, όσο και στην εθνική οικονομία:

 

·        Ενθάρρυνση επενδύσεων για την εγχώρια παραγωγήΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

·        Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

·        Διπλασιασμό τουλάχιστον της διαφημιστικής δαπάνηςστα ΜΜΕ

·        Τόνωση του κλάδου καιτης βιωσιμότητας των Φαρμακείων

·        Ελάφρυνση της δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων

·        Απελευθέρωση πολύτιμων εργατοωρών για το ιατρικόπροσωπικό

·        Τόνωση των κρατικών εσόδων

 

Στο περιθώριο τουσυνεδρίου ο πρόεδρος του ΕΦΕΧ δήλωσε: «Βρισκόμαστεενώπιον μιας μεγάλης ευκαιρίας που κρίνεται από την άμεση απελευθέρωση τηςδιατίμησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. για να ξεκλειδώσει η δυναμική του κλάδου και νατονωθεί μια συρρικνούμενη αγορά, φέρνοντας επενδύσεις στη χώρα μαςσυνεισφέροντας στην καταπολέμιση της ανεργίας και ελαφρύνοντας το κόστος τηςφαρμακευτικής δαπάνης για τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν πρέπει να τη χάσουμε.Είναι αδιανόητο σε μια στιγμή που η Ελλάδα αγωνίζεται να ορθοποδήσει να μηναξιοποιούμε ευκαιρίες άμεσης απόδοσης.»